h e r z l i c h  w i l l k o m m e n.  S E R D E C Z N I E  W I T A M Y !


städtische musikschule johann crüger Guben

a n e r k a n n t e  m u s i k s c h u l e  i m  l a n d  b r a n d e n b u r g


MIEJSKA SZKOŁA MUZYCZNA IM. JOHANNA CRÜGERA W GUBEN

R e n o m o w a n a  s z k o ł a  m u z y c z n a  w  K r a j u  Z w i ą z k o w y m  B r a n d e n b u r g i a


JOHANN CRÜGER _  FRÖHLICH SOLL MEIN HERZE SPRINGEN...


KANTOR und KIRCHENLIEDKOMPONIST

geboren 1598 in Groß Breesen b. Guben

gestorben1662 in BerlinJOHANN CRÜGER_ „FRÖHLICH SOLL MEIN HERZE SPRINGEN...“

KANTOR I KOMPOZYTOR PIEŚNI EWANGELICKICH

Urodzony w 1598 roku w Groß Breesen przy mieście Guben

Zmarły w 1662 roku w Berlinie
Musikschule auf Szkoła Muzyczna na  FACEBOOK


                                                              
 

SZKOŁA MUZYCZNA GUBIN

SZKOŁA MUZYCZNA GUBIN